Besplatni info telefon: 0800 300 500

HrvatskaBosna i Hercegovina

Megakop kartica

Za sve naše kupce napravili smo Megakop karticu vjernosti. Evidentiranjem kupnje pomoću kartice na proizvode tvornica Loba i Adesiv ostvarujete dodatne bodove koje možete koristiti kao sredstvo plaćanja pri slijedećoj kupnji. Više informacija o Megakop kartici zatražite od naših djelatnika.

Opći uvjeti poslovanja

IZDAVANJE I KORIŠTENJE KARTICE

Izdavatelj Megakop kartice je Megakop parketni centar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Florijana Andrašeca 8. Kartica je vlasništvo izdavatelja. Korisnikom kartice može postati svaka punoljetna osoba. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Preuzimanjem kartice korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Po ispunjenju pisanog zahtjeva za izdavanje kartice na bilo kojem prodajnom mjestu izdavatelja korisnik dobiva karticu. Megakop kartica izdaje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica nije prenosiva. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju.

Kartica omogućava kupcu dodatne popuste koji će se obračunavati ovisno o kvartalnoj potrošnji.

Linije proizvoda koja sudjeluju u programu dodatnih popusta su proizvodi dobavljača Adesiv i Loba.

Razdoblje razmatranja iz kojeg će se izvući podaci o dodjeli dodatnih popusta  za postojeće kupce je 2018. i 2019. godina.

Ukupna potrošnja svakog kupca evidentira se u našem programu i na temelju tih podataka kupac se svrstava u određeni rang popusta:

Ukoliko je kupac iz naše baze podataka u 2018. godini kupio robe u vrijednosti od:

  1. 5 000 – 10 000 kn  omogućava mu se dodatnih 2% popusta,
  2. 10 001 kn – 20 000 kn  omogućava mu se dodatnih 5% popusta,
  3. 20 001 kn – 37 000 kn  omogućava mu se dodatnih 7% popusta,
  4. 37 001 kn na više  omogućava mu se dodatnih 10% popusta.

Od 01.01.2019. za sve nove kupce sa aktiviranom Megakop karticom koji u jednom kvartalu kupe robe u maloprodaji i veleprodaji u vrijednosti između:.

  1. 5 000 – 10 000 kn  omogućava mu se dodatnih 2% popusta,
  2. 10.001 kn – 20.000 kn  omogućava mu se dodatnih 5% popusta,
  3. 20 001 kn – 37 000 kn  omogućava mu se dodatnih 7% popusta,
  4. 37 001 kn na više  omogućava mu se dodatnih  10% popusta.

Ukoliko ostvari zadani iznos u jednom kvartalu automatski se radi obračun sa datumom ostvarenja zadanog iznosa i kupac se svrstava u viši rang popusta ovisno o ostvarenoj potrošnji.
Korisnik kartice skuplja kod svakog plaćanja računa Megakop bodove. Broj bodova kod svake kupnje ovisi o dodijeljenom popustu koji svaki kupac ima na svojoj kartici.

PRIMJER KOD PRVE KUPNJE- dodatnih 10% popusta:

Ako se određenom kupcu dodijeli dodatnih 10% popusta na proizvode Adesiv i Loba i račun mu iznosi 1000 kn on će dobiti 100 bodova koji će biti evidentirani u računalu i na Megakop kartici kod kupca. Kod slijedeće kupnje kupac može iskoristiti tih 100 bodova koji su ekvivalent 100 kn i može platiti račun sa Megakop bodovima.
Također pri plaćanju računa od npr. 100 kn kupac može platiti sa karticom na kojoj je evidentirano da ima 100 bodova i opet će mu biti dodijeljeno dodatnih 10 bodova iz razloga jer kupac ima evidentiranih 10% popusta.

Prikupljeni bodovi se zbrajaju.

Korisnik može na isti način prikupljati bodove i na drugim prodajnim mjestima Megakop-parketnog centra d.o.o. u Hrvatskoj.
Izdane kartice vrijede neograničeno do opoziva. Na kraju svake godine radi se pregled prometa po svim karticama i u skladu s njim se mijenja grupa s popustima.
Ukoliko je u tekućoj godini bila evidentirana kupnja po kartici Megakop parketni centar d.o.o. prenosi ostvarene bodove u slijedeću kalendarsku godinu.

GUBITAK ILI KRAĐA KARTICE

U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik može zatražiti zamjensku karticu i prijaviti gubitak ili krađu iste. Izdavatelj se obvezuje prikupljene bodove prenijeti na zamjensku karticu kupca.

Otkaz

Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez obrazloženja otkazati korištenje kartice korisniku, uz opoziv važenja kartice. U tom se slučaju svi kuponi i pogodnosti ponuđeni korisniku kartice moraju iskoristiti u roku od 30 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

Dostava korisniku

Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je korisnik obavijestio izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem internetske stranice www.megakop.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj web stranici Megakop, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.
Aktualni Opći uvjeti poslovanja dostupni su u poslovnicama Megakopa i na internet stranici www.megakop.hr.

U Zagrebu, 02.01.2019.
Megakop parketni centar d.o.o.
Florijana Andrašeca 8
10 000 Zagreb
OIB: 45806463074

Direktor
Bruno Iljkić

Share Button

Pin It on Pinterest

Share This